Met diepe droefheid moeten wij u mededelen dat vandaag zaterdag 15 juni onze voorzitter

 

 

 

 

onverwachts is overleden. Dit verlies komt als een grote schok voor ons allen.

Wij herinneren Freddy als een warm, vriendelijk en toegewijd persoon die veel voor velen heeft betekend.

 

Freddy werd lid van onze club in 1964 en zou dus dit jaar gehuldigd worden voor zijn 60 jaar lidmaatschap. In 1967 werd hij in het bestuur verkozen als secretaris. Door zijn drukke agenda als politicus moest hij die functie stoppen in 1974. Dat jaar was hij schepen van sport voor de stad Sint-Niklaas en dankzij zijn inzet werd er, in samenwerking met de andere biljartclubs uit de stad, een wereldkampioenschap artistiek biljart ingericht. Toen we in 1996 een nieuw lokaal zochten heeft Freddy alles in het werk gesteld om “De Witte Molen” een bouwvallig historisch pand van 1720 en eigendom van de stad Sint-Niklaas ter beschikking te stellen van de club, Dit werd door maandenlange inzet van vele leden verbouwd tot een fraai clublokaal waar de biljartactiviteiten in oktober 1997 konden starten. Ook bij de verhuis in 2017 naar Sportcentrum “Puyenbeke” was zijn advies heel belangrijk.

In 2022 werd hij onze 15e voorzitter sinds 1923.

 

In zijn politieke loopbaan vanaf 1971 tot 2017 was hij

 

 

 

 

Freddy Willockx
1947-2024

We nodigen u vriendelijk uit op de afscheidsplechtigheid in de aula van zijn
crematorium Heimolen - Waasmunsterse Steenweg 13 te Sint-Niklaas
op vrijdag 21 juni 2024 om 14 uur

Aansluitend zal hij bijgezet worden in het familiegraf waar hij zal rusten bij zijn echtgenote


Rouwadres: Belseledorp 61, 9111 Belsele
Online condoleren is mogelijk via waseuitvaartplanner.be